Accessibilitat i protecció de dades personals

El portal municipal del ajuntament d’Esplugues, s’adapta a les necessitats de les persones que presenten algun tipus de discapacitat. En aquest portal s’ha tractat de seguir les pautes per a pàgines web adoptades pel Consorci W3C impulsat per la Web Accessibility Iniciative – WAI.La programació s’ha adaptat a la normativa HTML 4.01 Transicional i els estils a la normativa CSS 2.1.
S’han adoptat totes les recomanacions que s’estableixen amb prioritat 1 i 2, així com bona part de les que s’estableixen a prioritat 3.Així, entre altres característiques, trobem:
– Compatibilitat amb diversos navegadors com Explorer 5.5 o superior, Netscape 6.0 o superior, i Mozilla 1.1
– Navegació sense dependència del JavaScript.
– Accés a tots els continguts indistintament amb ratolí o teclat
– Textos descriptius per a les imatges, i alternatives als continguts multimèdia
– Indicació explícita de tots els enllaços, amb alternatives en casos com els mapes d’imatges, i advertiment d’obertura de finestra nova si s’escau.
– Diverses mesures de caràcter tècnic previstes per facilitar l’accés amb navegadors-lectorsL’amplitud de la base de dades subjacent en el web, pot comportar que eventualment algun contingut no compleixi plenament la normativa HTML 4.01 transicional

Icones d’ajuda a la navegació

S’han utilitzat una sèrie d’icones per fer més fàcil la navegació i donar informació sobre el destí i forma dels enllaços:

S'obre en una finestra nova L’enllaç s’obre en una finestra nova.

Enllaç extern Enllaç extern

Obre programa client de correu electrònic Enllaç al programa de correu del client

L’accessibilitat: un procés sempre actiu

L’accessibilitat al web es construeix aplicant criteris que en molts casos són d’avaluació subjectiva. D’altra banda, les dificultats d’accés són molt variables en funció del tipus de discapacitat que pot concorre en un usuari, i això fa que l’aplicació dels criteris no sempre

Ja sigui per anar millorant contínuament l’accessibilitat del web, com per atendre demandes concretes d’accés a continguts, us demanem que no dubteu en fer-nos arribar qualsevol consulta o petició que tingueu a través del formulari de contactar.

valid html 4.01! Valid CSS! Icona de la conformitat del Nivell Doble-A, W3C-WAI Authoring Tool Accessibility Guidelines 1.0

Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb allò que preveu a la Llei estatal 15/1999, les dades de caràcter personal que faciliteu als formularis d’aquesta pàgina web s’inclouran en un fitxer titularitat d’aquest Ajuntament. Les vostres dades seran utilitzades exclusivament per a aquest servei, i només podran ser cedides per a aquesta finalitat. Podreu modificar o cancel·lar les vostres dades si ho considereu oportú.