l’alcaldessa responCarril bici a Esplugues
José A. González preguntada 1 año antes

Bon día, a banda del molt celebrat i esperat carril bici que unirà Esplugues i Barcelona, hi ha alguna proposta concreta per fer una xarxa conectada i segura dintre de la nostra ciutat? Crec que el futur d’Esplugues ha de ser el de una ciutat sostenible on la gran majoria de desplaçaments es facin caminant o en bici.

1 Respuestas
Alcaldessa Staff contestada 1 año antes

Me n’alegro de llegir aquesta pregunta. Sé que ets un amant de desplaçar-te en bicicleta. Precisament estem treballant amb l’AMB per fer un desplegament molt potent d’una xarxa de carrils bici. No tindria sentit arribar de BCN a l’entrada d’Esplugues i no poder continuar. Les dues prioritats actuals són Av. Països Catalans i Laureà Miró. Les volem desplegar ja. A continuació entomarem la connexió sud amb Barcelona i altres carrils del nostre municipi. Encantada en compartir amb tu el Pla de mobilitat en aquests aspectes quan ho creguis oportú. Segur que podràs fer aportacions interessants. Moltes gràcies.