l’alcaldessa respongarantía juvenil
Jordi preguntada 1 año antes

Que tenen previst per a que trobem feina? al puig coca em deriven a garantia juvenil, quan vaig em diuen que la noia que hi treballava en aquest tema ja no esta i em deriven al SOC… no veig que es faci una aposta clara en un tema tan important.

1 Respuestas
Alcaldessa Staff contestada 1 año antes

Els ajuntaments no tenim competències en ocupació. Des de que es va aprovar la llei de reforma de les administracions locals, encara menys. Tot i així, com el nostre ajuntament té equilibri pressupostari i sostenibilitat financera, ens “permeten” fer algunes accions. En els darrers anys hem impulsat molts plans d’ocupació i actualment subvencionem el 50% del cost de contractació d’una persona en situació d’atur empadronada a Esplugues quan el contracte és per un període mínim d’un any. 6 mesos els paga l’empresa i 6 mesos els paga l’ajuntament. Ara bé, pel que fa a la garantia juvenil, que en el passat també hem impulsat (iniciativa europea vehiculada per la Gene), actualment t’has d’adreçar a l’oficina del SOC, però en breu podrem tornar a disposar d’una persona que se’n cuidarà d’aquests temes a l’Oficina Jove d’Emancipació. Espero que pugui ser al mes de novembre. Gràcies.