El Pla Estratègic 2025 s’obrirà a la participació ciutadana durant la Festa Major i, a partir de l’octubre, es faran sessions amb associacions de veïns. També s’obrirà un canal de participació a través del web municipal.

7 de setembre de 2016

L’Ajuntament d’Esplugues ha començat a treballar en l’elaboració del Pla Estratègic Esplugues 2025, un document que recollirà les línies d’actuació per avançar cap a un model de ciutat sostenible, intel·ligent i cohesionada. Com ja s’ha fet recentment amb altres plans per dissenyar el futur de la ciutat –com elPla d’Actuació Municipal 2016-2019 i el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Esplugues 2020–, el Pla Estratègic estarà obert a la participació de tota la ciutadania, associacions veïnals, entitats, etc.

Participació de la ciutadania

A partir de mitjans de setembre, coincidint amb la Festa Major, s’instal·laran carpes al carrer en moments puntuals en què es repartirà un qüestionari i es recolliran directament les aportacions de la ciutadania perquè tothom hi pugui dir la seva. A partir de l’octubre, també es faran sessions a les diferents associacions de veïns, a les quals podran assistir les persones dels respectius barris per participar-hi.

Esplugues 2025

A més, s’obriran canals de participació on line, així com un xat amb l’alcaldessa, Pilar Díaz, durant un dia de l’octubre per poder fer consultes directes i al moment. Paral·lelament, es proposarà als grups municipals treballar el Pla per tal que el model de ciutat del futur compti amb el màxim consens.

Aquests seran els propers passos del procés participatiu per elaborar el Pla Estratègic Esplugues 2025, però durant el juliol ja es van fer jornades de treball previ en què es van recollir aportacions de l’equip de govern municipal, així com una sessió amb un grup d’una trentena de persones expertes de la ciutat en el seu àmbit professional i implicades en la vida ciutadana, que van fer aportacions en tres àmbits: inclusió i cohesió social i lluita contra la pobresa; medi ambient i eficiència energètica, i tecnologies de la informació i de la comunicació.

Com a punt de partida per a l’elaboració del Pla Estratègic, des de l’Ajuntament s’han definit diferents reptes,
als quals aquest pla ha de donar resposta.

Es tracta dels següents:
• Incrementar el sentiment de pertinença: reforçar la identitat del municipi
• Cohesionar la població
• Salvar les barreres que representen les infraestructures viàries
• Mobilitat: millorar el transport públic, l’accessibilitat per als vianants i les vies ciclistes
• Reduir l’ús de combustibles fòssils en la generació d’energia
• Definir i consolidar un model de ciutat intel·ligent, accessible, verda, saludable, amable, neta i sostenible
• Millorar l’accessibilitat i l’estat de conservació del parc d’habitatges
• Reduir la desigualtat: de gènere, econòmica, social i educacional