l’alcaldessa respongarantía juvenil
Jordi preguntat 11 mesos abans

Que tenen previst per a que trobem feina? al puig coca em deriven a garantia juvenil, quan vaig em diuen que la noia que hi treballava en aquest tema ja no esta i em deriven al SOC… no veig que es faci una aposta clara en un tema tan important.

1 Respostes
Alcaldessa Administrador contestat 11 mesos abans

Els ajuntaments no tenim competències en ocupació. Des de que es va aprovar la llei de reforma de les administracions locals, encara menys. Tot i així, com el nostre ajuntament té equilibri pressupostari i sostenibilitat financera, ens “permeten” fer algunes accions. En els darrers anys hem impulsat molts plans d’ocupació i actualment subvencionem el 50% del cost de contractació d’una persona en situació d’atur empadronada a Esplugues quan el contracte és per un període mínim d’un any. 6 mesos els paga l’empresa i 6 mesos els paga l’ajuntament. Ara bé, pel que fa a la garantia juvenil, que en el passat també hem impulsat (iniciativa europea vehiculada per la Gene), actualment t’has d’adreçar a l’oficina del SOC, però en breu podrem tornar a disposar d’una persona que se’n cuidarà d’aquests temes a l’Oficina Jove d’Emancipació. Espero que pugui ser al mes de novembre. Gràcies.