l’alcaldessa responPla Caufec
Jose A. Gonzalez preguntat 1 any abans

Bon dia,
no es contradictori recolzar el comerç local al mateix temps que es dona permis per construir un gran Centre Comercial a la ciutat? Tots sabem que en aquests centres estan les grans multinacionals que poc aporten finalment a l’economia local.

1 Respostes
Alcaldessa Administrador contestat 1 any abans

Bona tarda, comencem a respondre les preguntes. A banda de l’opinió personal que jo pugui tenir sobre aquest tema, o la que tenim com a govern municipal, primer he de puntualitzar que els ajuntaments no donem permisos o deneguem llicències de centres comercials. Qui té la competència i qui estableix la política de país per decidir on sí i on no és la Generalitat. Aquesta llicència comercial la va atorgar la Generalitat l’any 2004. De fet, fa uns 4 mesos va ser la Generalitat qui va modificar aquesta llicència comercial. L’Ajuntament només té la potestat de donar llicència d’obra (i de fet, l’obligació) un cop comprovat que tots els tràmits són correctes i tots els requisits es compleixen. Ara hem de vetllar perquè aquest projecte sigui respectuós amb el nostre comerç local. Aquesta possible amenaça l’hem de convertir en una oportunitat. I per això en breu signarem un protocol d’actuació amb els promotors amb dos objectius principalment: un, col.laboraran amb la ciutat i amb la Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues per fer polítiques de foment del nostre comerç local; dos, crearem una oficina per prioritzar la contractació de persones empadronades a Esplugues per a la construcció i per al funcionament del centre comercial.