l’alcaldessa responPlaça Blas Infante
Concepción Ramírez preguntat 1 any abans

A les tardes/nits la convivència a la Plaza Blas Infante, de vegades es fa complicada…. tenen previst alguna figura de dinamització/mediació a l’espai públic? sería molt útil per aprofitar aquest espai. La llum a la nit és molt insuficient i la ombra a l’estiu no existeix…

1 Respostes
Alcaldessa Administrador contestat 1 any abans

Fa uns 6 anys vam remodelar aquesta plaça, que ha guanyat molt, però és cert que té un ús molt intensiu. La convivència és complexa quan comparteixen l’espai diferents col.lectius i persones de diferents franges d’edat. Per això fa un parell d’anys vam crear la Taula de Convivència a Can Vidalet. Et convido a participar-hi. Si tens interès, poden prendre nota al PAC de l’edifici Molí. Mirem el tema de la llum. Passo nota als serveis tècnics. Pel que fa a l’ombra, recorda que tenim una coberta. Merci!